Πρόσφατα Βιβλία

LA SEMAINE MEDICANE

Βιβλίο LA SEMAINE MEDICANE 1903

Βασική τιμή170,00 €
Τιμή πώλησης170,00 €
Total discount:
ποσό ΦΠΑ
Price / kg:

ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ Β

Βιβλίο ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ Β 1961

Βασική τιμή35,00 €
Τιμή πώλησης35,00 €
Total discount:
ποσό ΦΠΑ
Price / kg:

ΔΙΟΙΚ.ΜΕΛΕΤΑΙ

Βιβλίο ΔΙΟΙΚ.ΜΕΛΕΤΑΙ 1934

Βασική τιμή30,00 €
Τιμή πώλησης30,00 €
Total discount:
ποσό ΦΠΑ
Price / kg:

ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Βιβλίο ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 1930

Βασική τιμή35,00 €
Τιμή πώλησης35,00 €
Total discount:
ποσό ΦΠΑ
Price / kg:

ΚΩΔΗΞ ΘΕΜΙΔΟΣ

Βιβλίο ΚΩΔΗΞ ΘΕΜΙΔΟΣ 1933

Βασική τιμή35,00 €
Τιμή πώλησης35,00 €
Total discount:
ποσό ΦΠΑ
Price / kg:

ΘΕΜΙΣ ΚΒ

Βιβλίο ΘΕΜΙΣ ΚΒ 1911-1912

Βασική τιμή30,00 €
Τιμή πώλησης30,00 €
Total discount:
ποσό ΦΠΑ
Price / kg:

ΚΩΔΗΞ ΘΕΜΙΔΟΣ

Βιβλίο ΚΩΔΗΞ ΘΕΜΙΔΟΣ 1936

Βασική τιμή35,00 €
Τιμή πώλησης35,00 €
Total discount:
ποσό ΦΠΑ
Price / kg:

ΕΛΛΗΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Βιβλίο ΕΛΛΗΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 1935

Βασική τιμή30,00 €
Τιμή πώλησης30,00 €
Total discount:
ποσό ΦΠΑ
Price / kg:

ΘΕΜΙΣ ΞΔ

Βιβλίο ΘΕΜΙΣ ΞΔ 1953

Βασική τιμή25,00 €
Τιμή πώλησης25,00 €
Total discount:
ποσό ΦΠΑ
Price / kg:

ΒΕΡΓΙΛΙΟΥ

Βιβλίο ΒΕΡΓΙΛΙΟΥ 1970

Βασική τιμή3,00 €
Τιμή πώλησης3,00 €
Total discount:
ποσό ΦΠΑ
Price / kg:

ΓΕΝ.ΑΡΧΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΔΕΚΤΩΝ 2

Βιβλίο ΓΕΝ.ΑΡΧΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΔΕΚΤΩΝ 2 1935

Βασική τιμή35,00 €
Τιμή πώλησης35,00 €
Total discount:
ποσό ΦΠΑ
Price / kg:

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ 5

Βιβλίο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ 5 1901

Βασική τιμή38,00 €
Τιμή πώλησης38,00 €
Total discount:
ποσό ΦΠΑ
Price / kg: